POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jest to polityka prywatności PROTECT A/S („PROTECT”, „my”, „nas” lub „nasza”) oraz związane z nią aplikacje.

1. Kim jesteśmy i co robimy
PROTECT A/S to międzynarodowa firma, która produkuje produkty służące do ochrony ludzi i mienia przed włamaniem i rabunkiem.

PROTECT to administrator danych odpowiedzialny za Twoje dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej („Witryna”) i serwisy.
2. Jak się z nami skontaktować?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw określonych w niniejszej polityce prywatności, skontaktuj się z nami:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
8260 Viby J

Telefon: +45 86 72 18 81

E-mail: info@protectglobal.com
3. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy o Tobie?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być powiązane z Tobą. Podczas korzystania z naszej strony, systemów usług, serwisów lub aplikacji takie informacje są gromadzone. Dzieje się tak na przykład poprzez dostęp do zawartości naszej strony lub zapisanie się do naszego newsletteru.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można podzielić na następujące kategorie:
 • Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, (jeśli jest podany), numer telefonu, (jeśli jest podany), adres IP, w niektórych przypadkach lokalizacja geograficzna i język.
 • Informacje o zakupie, takie jak podane powyżej dane osobowe, nazwa firmy, (jeśli została podana), informacje o dostawie, takie jak adres dostawy, jeśli jest inny niż adres fizyczny, informacje o zamówieniu, takie jak nazwa produktu, ilość, nazwa produktu, jednostka magazynowa nr oraz numer seryjny produktu, ilość, datę zakupu i informacje o sprzedawcy, informacje o płatności i referencje znajomego, (jeśli dotyczy).
 • Prośby o wsparcie klienta i pomoc techniczną, zawierające dane osobowe, jak określono powyżej, numer seryjny produktu, informacje o gwarancji produktu, miejsce zakupu i inne istotne informacje, o które PROTECT A/S może zapytać w celu kontynuowania żądania.
 • Informacje o Twoich zrachowaniach zebrane za pomocą plików cookie i podobnych technologii, takich jak piksele, tagi i inne identyfikatory w celu zapamiętania Twoich preferencji, zrozumienia sposobu korzystania z naszych witryn i aplikacji oraz dostosowania naszych ofert marketingowych.
Ponadto przestrzegamy następujących zasad podczas przetwarzania danych osobowych:
 • Zbieramy dane osobowe wyłącznie do określonych i uzasadnionych celów.
 • Nie będziemy gromadzić danych osobowych poza tym, co jest konieczne do osiągnięcia naszych celów.
 • Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż te, dla których dane zostały zebrane.
 • Nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem uprzedniej zgody.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby informacje były aktualne dzięki zachęcaniu do okresowej weryfikacji danych osobowych.
 • Będziemy utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.
 • Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane lub dla których są dalej przetwarzane, lub zgodnie z wymogami prawa.
4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy wykorzystać Twoje dane do następujących celów:

Realizacja usług

Zbieramy i przechowujemy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas korzystania z Witryny i/lub naszych usług, aby umożliwić nam wykonywanie usług. Należy również pamiętać, że nasze warunki handlowe obowiązują w przypadku świadczenia usług.

Administracja biznesowa i zgodność z prawem

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów związanych z administracją i zgodnością z prawem:

– do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (w tym Poznaj Swojego Klienta lub Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy lub Przeciwdziałania Korupcji, konfliktów lub podobnych, w tym, bez ograniczeń, utrzymywania ubezpieczenia regulacyjnego);
– do egzekwowania naszych praw;
– w celu ochrony praw osób trzecich; oraz
– w związku z transakcją handlową, taką jak połączenie, restrukturyzacja lub sprzedaż.

Komunikacja marketingowa

Przeprowadzamy następujące działania marketingowe, wykorzystując Twoje dane osobowe:

 • Marketing pocztowy
 • E-mail marketing

Korzystamy z informacji, które obserwujemy na Twój temat z twoich interakcji z naszą Stroną, z naszych wiadomości e-mail do i od Ciebie i/lub z usługami (zobacz sekcję Wgląd i analiza klienta, poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat zebranych informacji i sposobu ich zbierania), aby wysyłać Ci komunikację marketingową.

Wgląd i analiza klienta

Analizujemy Twoje dane kontaktowe z innymi danymi osobowymi, które obserwujemy o Tobie z Twoich interakcji z naszą Stroną, z naszymi wiadomościami e-mail do i od Ciebie i/lub z naszymi usługami, takimi jak oglądane usługi.
Jeśli wyraziłeś zgodę, (jeśli jest to zgodne z prawem), używamy plików cookie, plików dziennika i innych technologii w celu gromadzenia danych osobowych ze sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub z telefonu komórkowego. Obejmuje to:

 • adres IP do monitorowania ruchu i objętości witryny;
 • identyfikator sesji do śledzenia statystyk użytkowania na naszej stronie;
 • informacje dotyczące osobistych lub zawodowych zainteresowań, danych demograficznych, doświadczeń z naszymi produktami i preferencji kontaktowych.

Nasze strony internetowe zawierają „pliki cookie” „sygnały nawigacyjne” lub „znaczniki pikselowe” („Tagi”). Tagi pozwalają nam śledzić odbiór wiadomości e-mail do Ciebie, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub otworzyli wiadomość e-mail i zbieramy inne typy zagregowanych informacji. Po kliknięciu wiadomości e-mail zawierającej znacznik dane kontaktowe mogą być następnie odsyłane do źródłowego adresu e-mail i odpowiedniego znacznika.

W niektórych naszych wiadomościach e-mail używamy „klikalnego adresu URL” połączonego z określoną witryną administrowaną przez nas lub w naszym imieniu.

Korzystając z tych informacji, jesteśmy w stanie zmierzyć skuteczność naszych treści i sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony i naszych usług. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, które strony naszej witryny są najbardziej atrakcyjne dla naszych gości, które części naszej strony są najbardziej interesujące i jakie oferty interesują naszych zarejestrowanych użytkowników.

Używamy również tych informacji w celach marketingowych (więcej informacji znajduje się w części marketingowej powyżej).

Czy Twoje dane zostaną udostępnione komukolwiek?

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś naw wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu
 • Uzasadniony interes: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione koniecznością dla osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: W przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy
 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, w przypadkach gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby spełnić żądania uprawnionych instytucji,  w postępowaniu sądowym, nakazie sądowym lub procesie sądowym, np. W odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi organom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa)
 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeżeli uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podejmowanie działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzewanym oszustwem, sytuacjami potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby lub działań prawnych, lub jako dowód w sprawach sądowych, w których będziemy zaangażowani.

W szczególności, być może będziemy musieli przetwarzać Twoje dane lub udostępniać dane osobowe w następujących sytuacjach

 • Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni usługodawcy: Możemy udostępniać twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, kontrahentom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w naszych witrynach internetowych, co pozwoli im zbierać dane o Tobie, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszymi stronami internetowymi w czasie. Informacje te mogą być wykorzystane między innymi do analizy i śledzenia danych, ustalenia popularności niektórych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie opisano tego w niniejszych zasadach, nie udostępniamy, nie wynajmujemy, ani nie wymieniamy żadnych informacji z osobami trzecimi w celach promocyjnych.
 • Transfery biznesowe: Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika w związku z negocjacjami, fuzjami, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.

Komu zostaną udostępnione Twoje informacje?

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom trzecim. Każda ze stron została podzielona na kategorie, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeśli przetworzyliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami.

 • Reklama, marketing bezpośredni i pozyskiwanie potencjalnych klientów
  Facebook, Albacross, LinkedIn
 • Platformy retargetingowe
  Remarketing Google Ads + remarketing na Facebooku + remarketing na LinkedIn
 • Udostępnianie w mediach społecznościowych i reklama
  Reklama na Facebooku, reklama na Instagramie, reklama na LinkedIn, reklama na Twitterze, reklama na YouTube
 • Analityka internetowa i mobilna
  Google Analytics, Analytify, WebARX, Socialinsider.io
 • Hosting strony www
  Wordpress.org
5. Nasza podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednej z następujących przyczyn: (1) Udzieliłeś nam swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (GDPR art. 6 (1) (a)), (2), aby wykonać nasze zobowiązania zgodnie z jakąkolwiek umową, którą możemy mieć z Tobą (GDPR art. 6 (1) (b)), (3) w naszym uzasadnionym interesie lub w uzasadnionym interesie stron trzecich leży wykorzystanie danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić, że świadczymy usługi w najlepszy możliwy sposób (GDPR art. 6 (1) (f)) i / lub (4) naszym prawnym obowiązkiem jest wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych nałożonych na nas (GDPR art. 6 (1) (c)).
6. Kontrahenci zewnętrzni i inni kontrolerzy

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych ani nie udostępniamy tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszej Polityce prywatności. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo, nakaz sądowy lub decyzję wydaną przez właściwy organ publiczny oraz w celu egzekwowania prawa. Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

 • Dostawcy zewnętrzni wykonujący usługi w naszym imieniu, w tym fakturowanie, sprzedaż, marketing, wsparcie IT, reklama, analityka, badania, obsługa klienta, wsparcie serwisowe produktów, realizacja zamówień i wysyłek, przechowywanie danych, walidacja, bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności i usługi prawne. Tacy dostawcy zewnętrzni mają dostęp do wykonywania tych usług, ale nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do innych celów.
 • Inne osoby trzecie podlegające Twojej zgodzie. Gdy ujawnimy Twoje dane osobowe osobie trzeciej, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że te osoby trzecie są związane zobowiązaniami w zakresie poufności i prywatności w odniesieniu do ochrony Twoich danych osobowych. Ujawnienie odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym w zakresie zawierania umów o przetwarzaniu danych z odpowiednimi stronami trzecimi w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz w celu określonym przez nas i z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
7. Przechowywanie danych osobowych

Zachowujemy Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone. Czas, przez jaki przechowujemy informacje, zależy od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy.

Dane osobowe związane z zakupem i informacjami o gwarancji produktu są przechowywane i przetwarzane przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu, chyba, że użytkownik uzyskał przedłużony okres gwarancji lub dane te są legalnie przetwarzane do innych celów, takich jak dostarczanie osobistych korzyści lub spersonalizowanego marketingu bezpośredniego za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia naszych roszczeń prawnych, gdzie utrzymanie takich informacji jest uważane za konieczne.

Dane osobowe związane z dostarczaniem Ci marketingu bezpośredniego są przechowywane i przetwarzane przez okres trzech (3) lat od daty ostatniej aktywnej działalności w zakresie otwierania naszej komunikacji marketingowej lub w inny sposób wyrażania zainteresowania taką komunikacją.

Dane osobowe związane z korzystaniem z naszych aplikacji, systemu usług i aktualizacji oprogramowania są przechowywane i przetwarzane przez okres trzech (3) lat od daty ostatniej aktywacji.

Odpowiednie dane osobowe zostaną usunięte po upływie wyżej wymienionych okresów, chyba, że dane te będą legalnie przechowywane i przetwarzane do innych celów przetwarzania, do których mamy podstawę prawną.

8. Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; Prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem info@protectglobal.com.

Ponadto, jeśli masz obawy dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszych praktyk ochrony prywatności, w tym sposobu, w jaki traktowaliśmy Twoje dane osobowe, możesz zgłosić to do odpowiedniego organu nadzoru. Kontakt do Duńskiego Urzędu Ochrony Danych:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Możemy wprowadzić zmiany lub zaktualizować niniejszą politykę prywatności. Aby upewnić się, że jesteś zawsze świadomy tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w korzystaniu z Twoich danych osobowych. Możemy również wprowadzić zmiany wymagane w celu dostosowania się do zmian w obowiązujących przepisach prawa lub wymogach regulacyjnych. Tam, gdzie jest to wykonalne, powiadomimy Cię e-mailem o wszelkich istotnych zmianach. Zachęcamy jednak do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie.

Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We use Vimeo to track our video performance.
 • vuid

Decline all Services
Accept all Services