fbpx

Konserwacja

Generator mgły PROTECT Fog Cannon® wymaga minimalnej konserwacji

Konserwacja

Chociaż konserwacja i czyszczenie może być wykonywane przez użytkownika, serwis i ewentualne rozwiązywanie problemów muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanego instalatora alarmów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Serwis i pomoc techniczna.

Konserwacja i czyszczenie

Generator PROTECT Fog Cannon® wymaga minimalnej konserwacji. Czyści się suchą ściereczką lub lekko wilgotną szmatką bez detergentów, środków chemicznych lub rozpuszczalników.

W przypadku aktywacji wyrzutni mgły Fog Cannon™ zalecamy wentylację pomieszczenia przez 20 minut w ciągu pierwszej godziny. Jeśli lokalizacja nie jest wentylowana w zalecanym czasie, istnieje ryzyko kondensacji cząstek mgły. Kondensacja jest nieszkodliwa i można ją usunąć, wycierając wszystkie poziome powierzchnie w pomieszczeniu lekko zwilżoną szmatką bez detergentów, środków chemicznych lub rozpuszczalników.

Wymiana zbiornika płynu mgielnego

PROTECT QUMULUS® (wyprodukowany po 1 września 2014 r.) i PROTECT Xtratus® zostały zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł samodzielnie wymienić pojemnik z płynem mgielnym. Pojemniki na płyny dla innych modeli muszą zostać wymienione przez autoryzowanego instalatora alarmów.

Ostrzeżenia

  • Nigdy nie dotykaj dyszy lub kratki przed dyszą. Mogą być gorące, a dotykanie ich może spowodować oparzenia. Nie patrz bezpośrednio w dyszę
  • Obiekty łatwopalne lub wrażliwe na ciepło muszą być umieszczone co najmniej 35 cm od dyszy
  • System jest produkowany do użytku w suchych, wewnętrznych warunkach i dlatego nie może być umieszczany na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach
  • Płyn mgielny, który wykapał na podłogę pod maszyną w związku z aktywacją systemu lub obsługą płynu mgielnego, należy natychmiast usunąć z powodu ryzyka poślizgnięcia się i upadku
  • Nie połykaj płynu mgielnego i trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyj je czystą wodą, przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, skontaktuj się z lekarzem. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą, spłucz dokładnie wodą i mydłem