fbpx

Serwis i wsparcie

Prawidłowy serwis urządzeń Fog Cannon™ zapewnia spokój

Serwis i wsparcie

Usługa roczna

Niezawodność jest kluczowa dla skuteczności systemu bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa i konsekwencji finansowych w przypadku włamania. Dlatego ważne jest zawarcie umowy serwisowej i wsparcia w sprawie instalacji Fog Cannon™ z autoryzowanym instalatorem alarmów.

PROTECT™ zaleca kontrolę serwisową instalacji Fog Cannon™ raz w roku.

 

 

 

Kontrola usług zazwyczaj składa się z:

 • Kontrola wizualna płynu mgłowego (okres przechowywania nieotwartego pojemnika wynosi 5 lat i 2 lata od daty instalacji). W przypadku odbarwienia płyn należy wyrzucić
 • Badanie zdolności ładowania i wieku baterii (należy wymienić baterie 2 letnie lub starsze)
 • Badanie wszelkich komunikatów o błędach w Fog Cannon™
 • Kontrola wzrokowa dyszy (czy jest nienaruszona i wolna od ciał obcych?)
 • Sprawdzanie przełączników sabotażowych
 • Sprawdzenie czujnika weryfikującego
 • Pełny test, w którym sprawdzana jest interakcja ze wszystkimi systemami (również z systemem sygnalizacji pożaru)

Wsparcie tu i teraz

Jeśli nagle pojawi się usterka lub jeśli pojemnik z płynem musi zostać wymieniony, należy skontaktować się z autoryzowanym instalatorem alarmów (zazwyczaj tam, gdzie kupiłeś Fog Cannon™).

Odczytaj sygnały z Fog Cannon™

PROTECT Fog Cannon® wydaje sygnały akustyczne (krótkie sygnały dźwiękowe) i wizualne (migające diody LED z przodu).

Sygnały LED *:

 • Zielona dioda LED miga, gdy zasilanie zostanie włączone do Fog Cannon™. Zielona dioda LED świeci się stale, gdy Fog Cannon™ osiągnie temperaturę roboczą i jest gotowy do strzału
 • Żółta dioda LED miga, gdy poziom płynu jest niski
 • Wszystkie diody LED wyłączają się po uzbrojeniu systemu alarmowego
 • Czerwona dioda LED:
  o Jeden błysk na 10 sekund oznacza awarię zasilania sieciowego **
  o Trzy mignięcia na 10 sekund. oznacza sygnał blokujący z systemu przeciwpożarowego *
  o Cztery błyski na 10 sekund. oznaczają niskie napięcie akumulatora **
  o Ciągłe miganie: poważny błąd wymagający interwencji instalatora alarmu *

* Diody na Xtratus®: Patrz strona 24 instrukcji, lewa kolumna
** Wymaga wizyt serwisowych – Skontaktuj się z instalatorem alarmu